Türkiye’deki yenilenebilir enerji projelerinin uluslararası firmalarla entegrasyonu, proje geliştirme ve lisans aşamasından işletmeye alınmasına kadar geçen tüm süreçlerde teknik, idari ve finansal danışmanlık hizmeti vermek.

Enerji